International Forwarders, Customs Brokers, Import & Export Services, Shipping, Warehousing, Inspection, Insurance, Ocean / Inland / Airfreight / International "House To House" Freight Contractors, Chartering AirLine Agents
גשר יבשתי דרך ישראל

גשר יבשתי דרך ישראל

ר.פ.א.פורט בע"מ מבטיחה שילוח מטענים בטוח, מהיר וחלק לכל יעד בעולם ומוצאת פתרונות יצירתיים בהתאם לצרכים הספציפיים של כל פרויקט. אנו מטפלים בשילוח מטענים מכל סוג אפשרי, תוך שימוש בהובלה סטנדרטית או משולבת בדרך האוויר, הים, היבשה והרכבת. אנו יוצרים פתרונות בהתאמה אישית שנותנים מענה לכל צורכי השילוח, תוך שימוש במובילים איכותיים בלבד וכולל הובלת FCL, LCL, FTL, LTL והובלה בצובר.

חברתנו מטפלת באופן שוטף ומפתחת פעילות דרך ישראל לירדן, מירדן ודרך ירדן. במשך השנים טיפלנו בהובלת מטעני צובר עד לאתרי הלקוחות בירדן וכן עד כה טיפלנו ביותר מ 3500 מכולות 40 רגל לירדן. חברתנו מטפלת באופן שוטף  בסחורה פסידה ובהובלת מטענים חורגים דרך ישראל לירדן.

גשר יבשתי דרך גלריות ישראל: