International Forwarders, Customs Brokers, Import & Export Services, Shipping, Warehousing, Inspection, Insurance, Ocean / Inland / Airfreight / International "House To House" Freight Contractors, Chartering AirLine Agents
הובלה במשאיות FCL/FTL

הובלה במשאיות FCL/FTL

ר.פ.א. פורט בע"מ מטפלת בפרויקטים המתאפיינים במגוון היקפים ודרישות, וגישתה לטיסות שכר של מטוסי מטען רוסיים מאפשרת לה לטפל בציוד לא סטנדרטי וחריג בגודלו. במשך השנים, החברה טיפלה בהובלות פנים ארציות (on-carriage) וכן בהובלת מטענים בצובר על גבי רכבות משא ועד כה ביצעה הובלה של יותר מ-‏10,000 מכולות באזור, תוך שהיא נותנת מענה לצורכי המטען של לקוחותיה, החל בחברות הגדולות ביותר ועד לאנשים פרטיים. לחברה קשרים עם המובילים המהימנים ביותר בשוק, אשר טופחו במשך 25 שנה ומאפשרים לה לספק שירותי הובלה באוויר, ביבשה ובאמצעות רכבות, לרבות שירות מדלת אל דלת ביעדים שנמצאים בעומקה של ברית המועצות לשעבר.

תחת השגחתנו הצמודה ובפיקוחנו הובלנו יותר מ-‏10,000 מכולות באזור, תוך מתן מענה לצורכי המטען של לקוחותינו, החל בחברות הגדולות ביותר ועד לאנשים פרטיים