International Forwarders, Customs Brokers, Import & Export Services, Shipping, Warehousing, Inspection, Insurance, Ocean / Inland / Airfreight / International "House To House" Freight Contractors, Chartering AirLine Agents
הובלת מטען חורג – דלת לדלת

הובלת מטען חורג – דלת לדלת

ר.פ.א. פורט בע"מ מטפלת בפרויקטים המתאפיינים במגוון היקפים ודרישות, וגישתה לטיסות שכר של מטוסי מטען רוסיים מאפשרת לה לטפל בציוד לא סטנדרטי וחריג בגודלו. במשך השנים, החברה טיפלה בהובלות פנים ארציות (on-carriage) וכן בהובלת מטענים בצובר על גבי רכבות משא ועד כה ביצעה הובלה של יותר מ-‏10,000 מכולות באזור, תוך שהיא נותנת מענה לצורכי המטען של לקוחותיה, החל בחברות הגדולות ביותר ועד לאנשים פרטיים. לחברה קשרים עם המובילים המהימנים ביותר בשוק, אשר טופחו במשך 25 שנה ומאפשרים לה לספק שירותי הובלה באוויר, ביבשה ובאמצעות רכבות, לרבות שירות מדלת אל דלת ביעדים שנמצאים בעומקה של ברית המועצות לשעבר.

טיפול בפרוייקטים מכל סוג וגודל