International Forwarders, Customs Brokers, Import & Export Services, Shipping, Warehousing, Inspection, Insurance, Ocean / Inland / Airfreight / International "House To House" Freight Contractors, Chartering AirLine Agents
שילוח בינלאומי

שילוח בינלאומי

שילוח בינלאומי

ר.פ.א. פורט בע"מ מבטיחה שילוח מטענים בטוח, מהיר וחלק לכל יעד בעולם ומוצאת פתרונות יצירתיים בהתאם לצרכים הספציפיים של כל פרויקט. אנו מטפלים בשילוח מטענים מכל סוג אפשרי, תוך שימוש בהובלה סטנדרטית או משולבת בדרך האוויר, הים, היבשה והרכבת. אנו יוצרים פתרונות בהתאמה אישית שנותנים מענה לכל צורכי השילוח, תוך שימוש במובילים איכותיים בלבד וכולל הובלת FCL, LCL, FTL, LTL והובלה בצובר.

הניסיון רב השנים של החברה, כמו גם קשריה עם רשויות המכס בכל נקודת כניסה, מאפשרים לה לקיים בקרה הדוקה של כל משלוח, החל בנקודת האיסוף ועד ליעד הסופי, כאשר כל משלוח מכוסה על-ידי שטר המטען של ר.פ.א. פורט בע"מ. בין אם מדובר במשלוח שגרתי, או במטען שמורכבותו רבה מדי עבור רוב חברות השילוח – ר.פ.א. פורט בע"מ תעמוד במשימה.

החל במוצרים מתכלים וחומרים מסוכנים וכלה בתחמושת ובמטענים מיוחדים אחרים – אנו ערבים להגעה בטוחה ומהירה. מעצם היותנו אחת מחברות השילוח המובילות שמתמחות במדינות ברית המועצות לשעבר, אנו נהנים מקשרים הדוקים – שטופחו במהלך עשרות שנים – ואשר מאפשרים העברה מהירה לכל אחת ממדינות האזור, לרבות מדינות שנמצאות בעומקה של ברית המועצות לשעבר.

בע"מ מבטיחה שילוח מטענים בטוח, מהיר וחלק לכל יעד בעולם ומוצאת פתרונות יצירתיים בהתאם לצרכים הספציפיים של כל פרויקט. אנו מטפלים בשילוח מטענים מכל סוג אפשרי, תוך שימוש בהובלה סטנדרטית או משולבת בדרך האוויר, הים, היבשה והרכבת. אנו יוצרים פתרונות בהתאמה אישית שנותנים מענה לכל צורכי השילוח, תוך שימוש במובילים איכותיים בלבד וכולל הובלת FCL, LCL, FTL, LTL והובלה בצובר.

הניסיון רב השנים של החברה, כמו גם קשריה עם רשויות המכס בכל נקודת כניסה, מאפשרים לה לקיים בקרה הדוקה של כל משלוח, החל בנקודת האיסוף ועד ליעד הסופי, כאשר כל משלוח מכוסה על-ידי שטר המטען של ר.פ.א. פורט בע"מ. בין אם מדובר במשלוח שגרתי, או במטען שמורכבותו רבה מדי עבור רוב חברות השילוח – ר.פ.א. פורט בע"מ תעמוד במשימה.

החל במוצרים מתכלים וחומרים מסוכנים וכלה בתחמושת ובמטענים מיוחדים אחרים – אנו ערבים להגעה בטוחה ומהירה. מעצם היותנו אחת מחברות השילוח המובילות שמתמחות במדינות ברית המועצות לשעבר, אנו נהנים מקשרים הדוקים – שטופחו במהלך עשרות שנים – ואשר מאפשרים העברה מהירה לכל אחת ממדינות האזור, לרבות מדינות שנמצאות בעומקה של ברית המועצות לשעבר.